Ελληνικά Ελληνικά

Η Ομάδα

Η καινοτομία και διεπιστημονική φύση του έργου ΕΜΠΡΟΣ στοχεύει στη διεύρυνση των υπηρεσιών και των προϊόντων, τόσο στον επιχειρησιακό κλάδο όσο και στον επιστημονικό, για την ενίσχυση του τομέα της υγείας. Επιπλέον, οι καινοτόμες τεχνικές ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων θα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα μεταφερσιμότητας και επέκτασης σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και σε περιοχές με διαφορετική γεωγραφική θέση και μορφολογία.

NOA –  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών, με έτος ίδρυσης το 1840, αποτελεί το παλαιότερο ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας. Το NOA (IAASARS) διεξάγει έρευνα στο τομέα της παρατήρησης και παρακολούθησης της Γης και του περιβάλλοντός της, συλλέγει και αναλύει συστηματικά τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, παράγει νέα έρευνα, και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέλειας για τη βελτίωση της ζωής και την προστασία των κοινωνιών από πάσης φύσεως κινδύνους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε πρότυπες υπηρεσίες συνεχούς παρακολούθησης φυσικών καταστροφών, καθώς επίσης και άλλων (αγροτικό, υγεία, ενέργεια) στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (NOA) την τελευταία 15ετία έχει διαμορφώσει αξιοσημείωτη εμπειρία στο συντονισμό (coordination) και στην υλοποίηση (ως εταίρος-partner) συγχρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς πόρους (λ.χ. ΓΓΕΤ, Περιφέρειες) και προγράμματα του διαστημικού προγράμματος Copernicus της EE (FP6-FP7-H2020) και σχετικών χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) σε υποπρογράμματα EOEP, DUE, ARTES, GSTP κ.α.

ECODEV

Η Οικοανάπτυξη Α.Ε. είναι μια εταιρεία περιβαλλοντικών εφαρμογών (ΜΜΕ) που ιδρύθηκε το 2000 (αρχικά υπήρξε spin-off του ΑΠΘ). Έχει υλοποιήσει >150 προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας σε 10 Περιφέρειες της χώρας και σε >100 δήμους. Χρησιμοποιεί ευρύτατα τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τη συλλογή, ψηφιοποίηση και ανάλυση δεδομένων πεδίου για τη βελτιστοποίηση αποφάσεων και δράσεων σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας στο 50% της επικράτειας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που καθορίζουν την αναπαραγωγή και ηθολογία των κουνουπιών και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για την αποτελεσματικότερη καταπολέμησή τους. Η Οικοανάπτυξη Α.Ε. (ECODEV) διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση εντομολογικών και ορνιθολογικών δεδομένων, με εξειδίκευση στην καταπολέμηση κουνουπιών σε έργα μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

UTH – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με πλήρη αυτονομία το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελείται από τους ακόλουθους τομείς: επιδημιολογία, βιοστατιστική, επαγγελματική υγεία, περιβαλλοντική υγιεινή. Παράλληλα είναι πιστοποιημένο με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και διενεργεί τόσο μικροβιολογική (συμπεριλαμβανομένων μοριακών τεχνικών) ανάλυση όσο και χημική (HPLC, GC-M, Atomic Absorption) ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων.  Στο Εργαστήριο λειτουργεί επίσης και το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17025:2017. Επιπλέον, από τις 17 Φεβρουαρίου 2014, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ως Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΠΟΥ) για τον Διεθνή Κανονισμό Υγείας: πύλες εισόδου (Αριθμός Αναφοράς του ΠΟΥ GRE-27).

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας έχει αναλάβει πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με την υγιεινή και τα μεταδοτικά νοσήματα καθώς και την επιδημιολογική έρευνα και την πρόληψη των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Έχει αναπτύξει επίσης πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων και την επιδημιολογική επιτήρηση συμβάντων δημόσιας υγείας  σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει επίσης ενεργά στη διερεύνηση εξάρσεων κρουσμάτων. Το Εργαστήριο διαθέτει πολυετή εμπειρία σε κορυφαία ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ (συντονιστής της κοινής δράσης EU HEALTHY GATEWAYS, Specific Contract No 2017 72 06: “Evidence-based best practices on entry/exit screening for infectious diseases in humans” Framework contract No FWC Chafea/2015/Health/05 – LOT3, EU SHIPSAN ACT Joint Action, Ship Sanitation Training Network- SHIPSAN TRAINET , SHIPSAN). Επιπλέον, έχει εφαρμόσει και συντονίσει εθνικά προγράμματα όπως το «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MALWEST) 2007-2013», «Επιδημιολογική διερεύνηση, διάγνωση και θεραπεία της ελονοσίας στην Περιφέρεια του Δήμου Ευρώτα για την περίοδο 2016-2017», «Δημιουργία δομής ελέγχου επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (Ελονοσία) με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την περίοδο 2017-2020 “, και το «Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Επιτήρηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες (Αθήνα 2004)». Η ομάδα του  Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, εργαστηριακούς συνεργάτες και επιστημονικό προσωπικό, τα οποία διαθέτουν πλούσιο συγγραφικό έργο σε διεθνή περιοδικά με κριτές. To Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (UTH) διαθέτει πολύχρονη εμπειρία με εξειδίκευση στον τομέα της επιδημιολογικής έρευνας και της πρόληψης των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές.

Το Εργαστήριο Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί από το 1991. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 1. Βιοοικολογία, δημογραφία, συμπεριφορά και αντιμετώπιση Διπτέρων της οικογένειας Tephritidae, 2. Προσδιορισμός ηλικίας και γήρανσης σε φυσικούς πληθυσμούς εντόμων, 3. Σεξουαλική συμπεριφορά και συμπεριφορά εύρεσης εντόμων οικονομικής σημασίας – Επίδραση φυτικών χημικών ουσιών στη συμπεριφορά Διπτέρων/Tephritidae, 4. Ανάπτυξη συστημάτων παγίδευσης εντόμων, 5. Βιοοικολογία, γενετική, δυναμική πληθυσμών εντόμων, 6. Ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα, 7. Ανάπτυξη Συστημάτων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εντόμων οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών.

UPAT – Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΑ-ΠΠ) ιδρύθηκε το 1968. Δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Περιβαλλοντικής Φυσικής. Ασχολείται ειδικότερα με την έρευνα και την ανάπτυξη στις ερευνητικές περιοχές των Ατμοσφαιρικών Προγνώσεων και της Δυναμικής Πολύπλοκων Συστημάτων, της Διαχείρισης Κίνδυνων Καιρικής Προέλευσης, της Ηλιακής Ακτινοβολίας, του Κλίματος και των Ισοτόπων στην Ατμόσφαιρα. Οι εφαρμογές της έρευνας περιλαμβάνουν πληθώρα συστημάτων συζευγμένων με τον καιρό και το κλίμα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι μολυσματικές ασθένειες, οι εκπομπές, η ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι, το έδαφος, κ.λπ. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΦΑ-ΠΠ περιλαμβάνεται η υλοποίηση πολυάριθμων διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας.

EDGE

Η EDGE είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής για την ανάπτυξη καινοτόμων ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων και συστημάτων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη διαχείριση, την αξιοποίηση, την προστασία, και τη μέτρηση του γήινου, του θαλάσσιου, και του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, καθώς και του εγγύς διαστημικού περιβάλλοντος. Αξιοποιεί τα προηγμένα προϊόντα και τα επιστημονικά αποτελέσματα από τις σύγχρονες, ώριμες, και εμπορικά εκμεταλλεύσιμες λύσεις που έχουν προκύψει από τις μακρόχρονες δραστηριότητες των ερευνητών/τριών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και πιο συγκεκριμένα της ομάδας BEYOND. Αναπτύσσει και λειτουργεί πληροφοριακά συστήματα, τεχνολογικές λύσεις, επιστημονικά όργανα και υποδομές, που βασίζονται σε μέσα και τεχνολογίες δορυφορικής τηλεπισκόπησης, γεω-επιστημών και μοντέλων φυσικών διεργασιών, γεωδαισίας, πληροφορικής και γεωπληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, καθώς και σε διαστημικές τεχνολογίες. Η EDGE είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρησιακών λύσεων και συστημάτων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, διαχείριση, αξιοποίηση, προστασία, και μέτρηση του γήινου, θαλάσσιου, και ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.