Ελληνικά Ελληνικά

Το ΕΜΠΡΟΣ

Η συνεχώς αυξανόμενη τάση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο της ύπαρξης κρουσμάτων λοίμωξης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ), σε ανθρώπους και ζώα, αποτελεί τα τελευταία χρόνια πεδίο έρευνας και δράσεων των φορέων δημόσιας υγείας. Υπολογίζεται, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι διεθνώς 1 στους 5 ανθρώπους που θα μολυνθούν από τον ιό θα έχουν ελαφριά συμπτώματα (π.χ. πυρετός), ενώ 1 στους 150 ανθρώπους θα νοσήσουν σοβαρά (συμπτώματα εγκεφαλίτιδας & παράλυσης).

Στην Ελλάδα, τα πρώτα κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) εντοπίστηκαν σε ανθρώπους τον Αύγουστο του 2010, και έκτοτε υπάρχει μία αύξηση κρουσμάτων σε ανθρώπους αλλά και ζώα. Χαρακτηριστική είναι η καταγραφή των 307 κρουσμάτων, με 42 θανάτους, το 2018. Σε εθνικό επίπεδο, οι περιφέρειες της χώρας, έχουν επιφορτιστεί με το σημαντικό έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών, βασιζόμενες στα ετήσια αποτελέσματα λιγοστών εντομολογικών παρατηρήσεων (λ.χ. ορνιθολογικών, εντομολογικών).

Το έργο «Προηγμένες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης και Πληροφορικής για την Έγκαιρη Μελέτη και Προειδοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων μέσω Κουνουπιών» (ΕΜΠΡΟΣ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υψηλών προδιαγραφών αξιοποιώντας ετερογενή δεδομένα (δορυφορικά, επιδημιολογικά, εντομολογικά, ορνιθολογικά) και συλλογές (ensemble) δυναμικών και στατιστικών μοντέλων με σκοπό τη συστηματική καταγραφή & ανάκτηση σημαντικών τυποποιημένων πληροφοριών που θα συνεισφέρουν στην έγκαιρη προειδοποίηση και αξιολόγηση του κινδύνου του ΙΔΝ.
Σκοπός είναι το ΕΜΠΡΟΣ να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα κέντρα λήψης αποφάσεων συμβάλλοντας στο στρατηγικό σχεδιασμό των δράσεων σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης του κινδύνου λοίμωξης από τον ΙΔΝ.

 

Οι γενικοί, επιστημονικοί, τεχνολογικοί και εμπορικοί στόχοι του έργου είναι:

1) Η ενίσχυση της επιτήρησης και της ανταπόκρισης στον ΙΔΝ με καινοτόμες υπηρεσίες/αναλύσεις/μοντέλα.
2) Η βελτίωση της αντιμετώπισης της αιμοεπαγρύπνησης.
3) Η βελτίωση του χρόνου απόκρισης και ελέγχου κουνουπιών με καθοδηγούμενες ενέργειες καταπολέμησης.
4) Η παραγωγή/διάθεση δεδομένων δεσμευτικών από Ευρωπαϊκές οδηγίες.
5) Η ευαισθητοποίηση των φορέων σε εθνικό επίπεδο για την επικινδυνότητα του ΙΔΝ και τη δυναμική εξάπλωσής του.

1) Η δημιουργία μόνιμης παρατήρησης από τη διαχρονική συλλογή, ανάλυση και τυποποίηση ετερογενών δεδομένων.
2) Η ανάπτυξη νέων μοντέλων εντοπισμού τάσεων μέσω ανάλυσης ιστορικότητας δεδομένων και κρουσμάτων.
3) Η βελτιστοποίηση χωροθέτησης και εγκατάστασης παγίδων συλλογής βιολογικού υλικού.
4) Η ανάπτυξη έγκαιρης προειδοποίησης με συνδυαστική χρήση ετερογενών μοντέλων.

1) Η διαδικτυακή εισαγωγή, αναζήτηση, ανάκτηση ετερογενών δεδομένων & αποτελεσμάτων.
2) Η αυτοματοποίηση & βελτιστοποίηση διεργασιών δημιουργίας/ ενημέρωσης επιδημιολογικών αποτελεσμάτων (πρόβλεψης, έγκαιρης προειδοποίησης).
3) Η βελτιστοποίηση χρήσης τεχνολογιών διαχείρισης μεγάλων & ετερογενών δεδομένων (Data Cubes).

1) Η βελτιστοποίηση διαχείρισης ολοκληρωμένων έργων καταπολέμησης διαβιβαστών.
2) H μείωση κόστους – χρόνου εγκατάστασης παγίδων.
3) Η προώθηση/ διείσδυση συστήματος σε άλλες χώρες.
4) Η εμπορευματοποίηση του συστήματος μέσω επίδειξης πιλοτικών αποτελεσμάτων.